eWaarmerk – digitaal duurzaam waarmerken, ondertekenen en valideren!

Digitale samenleving – digitaal vertrouwen!

Iedere organisatie werkt steeds meer digitaal. Dit betekent ook dat informatie steeds vaker digitaal wordt uitgewisseld. Dit heeft uiteraard veel voordelen. Digitale informatie is echter ook gemakkelijk te wijzigen (manipuleren) zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van onjuiste informatie besluiten worden genomen.

Het is van groot belang dat de verstrekker van digitale informatie
kan garanderen dat de informatie 100% betrouwbaar is en
dat de ontvanger dit eenvoudig kan controleren.

eWaarmerk© biedt deze zekerheid!

Hoe werkt eWaarmerk©?

eWaarmerk voorziet digitale informatieobjecten (documenten / dossiers / processen) van een volledig betrouwbare digitale vingerafdruk. Dit digitale eWaarmerk wordt opgeslagen op basis van Blockchaintechnologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. Het waarmerken van digitale informatie vindt plaats door de informatie te voorzien van een 256-bit encryptie waarmerk. Het eWaarmerk (niet het document) wordt 100% veilig opgeslagen op basis van Blockchaintechnologie en kan in geen enkel geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. Op basis van het eWaarmerk is het onmogelijk de oorspronkelijke informatie te achterhalen.

De ontvanger kan te allen tijde – via dezelfde Blockchaintechnologie – controleren (valideren) of vorm, inhoud en structuur van het ontvangen digitale document gelijk zijn aan het origineel. Ook als informatie is doorgestuurd of overgedragen kan de ontvangende partij de authenticiteit en geldigheid eenvoudig verifiëren. Op het moment dat de informatie gewijzigd blijkt te zijn ziet de gebruiker onmiddellijk dat de informatie niet in overeenstemming is met het waarmerk.

eOndertekening©

eWaarmerk wordt vanaf nu standaard geleverd inclusief de platformonafhankelijke digitale handtekening eOndertekening. eOndertekening is ook gebaseerd op Blockchaintechnologie, 100% betrouwbaar en eenvoudig in te voeren in uw organisatie. Bovendien is eOndertekening veel voordeliger en minder bewerkelijk dan traditionele digitale handtekeningen. Zo hoeft u voortaan geen dure certificaten meer te vervangen.

Nadat een informatie-object is voorzien van het eWaarmerk kan de digitale handtekening door een bevoegde medewerker of organisatie worden geplaatst met eOndertekening. Dit gebeurt met een private key (eigen unieke sleutel, niet voor anderen zichtbaar) op basis van dezelfde Blockchaintechnologie. In technische termen: de hash van het document (het eWaarmerk) wordt ge-encrypt met de private key (de eOndertekening).

Zowel het eWaarmerk als de eOndertekening zijn nooit tot de inhoud van het oorspronkelijke document te herleiden.
Met behulp van een public key – een openbare sleutel, beschikbaar voor eenieder die het digitale document wil valideren – kan eenvoudig worden vastgesteld dat het document ondertekend is door de bevoegde persoon en organisatie. Als dit niet zo is, dan is er met het document en/of de ondertekening gesjoemeld en wordt dit ook kenbaar gemaakt aan degene die het document en de ondertekening wil valideren.