Home | Aan de slag

Starten met ValidSign en eWaarmerk?


We vinden het belangrijk dat u eenvoudig kennis kunt maken met ValidSign en eWaarmerk.

We bieden u dan ook de mogelijkheid om laagdrempelig kennis en ervaring op te doen in uw organisatie.

Als u contact met ons opneemt maken we met veel plezier een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen

Operationeel in vier werkdagen!


De geïntegreerde oplossingen voor digitaal ondertekenen en waarmerken kunnen snel en eenvoudig ingevoerd worden in uw organisatie. Binnen vier werkdagen kunt u volledig operationeel zijn! Deze vier dagen kunt u beschouwen als een "proeftuin": u doet alle benodigde kennis en ervaring op, maar u bent niet verplicht tot aanschaf en het in productie nemen van ValidSign en eWaarmerk!

 

Stappenplan


Vanuit de praktijk hebben we onderstaand stappenplan ontwikkeld.

Dag 1

 • Uitleg over volledig digitaal werken met ValidSign en eWaarmerk.
 • Demonstreren van ValidSign en eWaarmerk.
 • Bepalen van de informatie waarop we het gaan toepassen.
 • Bepalen hoe we het gaan inzetten (bijvoorbeeld vanuit uw proces en zaaksysteem).
 • Bepalen wie gaan ondertekenen en waarmerken.

Dag 2

 • We starten met het digitaal ondertekenen, waarmerken en valideren van een beperkt aantal documenten en dossiers.
 • We evalueren de uitkomsten en eerste bevindingen.
 • We beschrijven de “workflows” van de processen inclusief digitaal ondertekenen en waarmerken.

Dag 3

 • We starten met het testen van een grote hoeveelheid aan objecten (rond de 1.000 stuks).

 • We evalueren de uitkomsten en bevindingen.

 • We bereiden een presentatie voor ten behoeve van de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen.

Dag 4

 • We trainen / instrueren de kerngebruikers, zodat zij het digitaal ondertekenen en waarmerken zelfstandig kunnen uitrollen in de organisatie.

 • We presenteren de uitkomsten aan de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen in uw organisatie.

 

Koppelingen


Als er een bestaande koppeling is tussen uw (zaak-)systeem en ValidSign en eWaarmerk zijn we snel operationeel. Het inrichten van uw (zaak-)systeem kan meestal binnen 3 werkdagen plaatsvinden en is buiten scope van bovenstaand stappenplan.

Als er nog geen koppeling is tussen uw (zaak-)systeem en ValidSign en eWaarmerk bepalen we in overleg hoe we dit gaan realiseren. Het realiseren van de meeste koppelingen kan binnen 5 werkdagen plaatsvinden en is buiten scope van bovenstaand stappenplan.

Een afspraak maken
of direct aan de slag?


Als u meer informatie wilt of direct aan de slag wilt met ValidSign en eWaarmerk in uw organisatie dan kunt u onderstaand formulier invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!