Starten met eWaarmerk?


We vinden het belangrijk dat u eenvoudig kennis kunt maken met eWaarmerk.

We bieden u dan ook de mogelijkheid om laagdrempelig kennis en ervaring op te doen in uw organisatie.

Home | Aan de slag

Operationeel in vier werkdagen!


De geïntegreerde oplossingen voor digitaal ondertekenen en waarmerken kunnen snel en eenvoudig ingevoerd worden in uw organisatie. Binnen vier werkdagen kunt u volledig operationeel zijn! Deze vier dagen kunt u beschouwen als een "proeftuin": u doet alle benodigde kennis en ervaring op, maar u bent niet verplicht tot aanschaf en het in productie nemen van eWaarmerk!

 

Stappenplan


Vanuit de praktijk hebben we onderstaand stappenplan ontwikkeld.

Dag 1

 • Uitleg over volledig digitaal werken met eWaarmerk.
 • Demonstreren van eWaarmerk.
 • Bepalen van de informatie waarop we het gaan toepassen.
 • Bepalen hoe we het gaan inzetten (bijvoorbeeld vanuit uw proces en zaaksysteem).
 • Bepalen wie gaan ondertekenen en waarmerken.

Dag 2

 • We starten met het digitaal ondertekenen, waarmerken en valideren van een beperkt aantal documenten en dossiers.
 • We evalueren de uitkomsten en eerste bevindingen.
 • We beschrijven de “workflows” van de processen inclusief digitaal ondertekenen en waarmerken.

Dag 3

 • We starten met het testen van een grote hoeveelheid aan objecten (rond de 1.000 stuks).

 • We evalueren de uitkomsten en bevindingen.

 • We bereiden een presentatie voor ten behoeve van de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen.

Dag 4

 • We trainen / instrueren de kerngebruikers, zodat zij het digitaal ondertekenen en waarmerken zelfstandig kunnen uitrollen in de organisatie.

 • We presenteren de uitkomsten aan de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen in uw organisatie.

Een afspraak maken
of direct aan de slag?


Als u meer informatie wilt of direct aan de slag wilt met eWaarmerk in uw organisatie dan kunt u onderstaand formulier invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!