Home | Blockchain Pilots

Kennis en ervaring via een pilot...


Ook voor meer geavanceerde Blockchainpilots bent u bij ons aan het juiste adres.

Een combinatie van de inzet van eOndertekening, eWaarmerk en Smart Contracts

leidt tot onbeperkte en ongekende mogelijkheden.


U kunt kiezen uit een aantal voorgedefinieerde pilots,

maar u bent ook van harte welkom om zelf ideeën aan te dragen!

Blockchain Pilots


 

Over Blockchaintechnologie wordt gezegd dat het een enorme invloed gaat uitoefenen op burgers, bedrijven en overheden. De Blockchain zorgt er onder meer voor dat informatie 100% betrouwbaar opgeslagen kan worden zonder tussenkomst of goedkeuring van bedrijven, instellingen of personen. In combinatie met Smart Contracts is het daarnaast mogelijk om (alle mogelijke soorten) transacties en processen volledig geautomatiseerd uit te laten voeren. Daarmee is het mogelijk om zowel de dienstverlening als de IT-prestaties aanzienlijk te verbeteren.

Door middel van meerdere pilots bieden we u de mogelijkheid om eenvoudig en laagdrempelig kennis en ervaring op te doen in uw organisatie. Daarmee kunt in korte tijd en met een beperkt budget de toegevoegde waarde van Blockchaintechnologie ervaren.

ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en Blockchaintechnologie. ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.
U kunt kiezen uit een aantal voor gedefinieerde pilots, maar u bent van harte uitgenodigd om zelf een voorstel in te brengen! Alle pilots kunnen gecombineerd worden met eOndertekening en eWaarmerk, zodat u informatie en documentatie kunt voorzien van een rechtsgeldige elektronische handtekening en een volledig betrouwbaar eWaarmerk.

Als u onderstaand formulier invult nemen wij contact met u op om verdere afspraken te maken. Onder het formulier vindt een korte beschrijving van de voor gedefinieerde pilots.

Een afspraak maken voor een pilot?


Als u mee wilt doen aan een blockchain pilot dan kunt u onderstaand formulier invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Voor gedefinieerde pilots


 

Pilot 1: Verhuisbericht in de Blockchain

Deze ogenschijnlijke eenvoudige pilot, die in 2017 is uitgevoerd bij Gemeente Utrecht, vormt een echte mijlpaal. We zijn nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen.

Dit biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers en objecten worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze pilot. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Iedere ketenpartner is daardoor direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die bovendien altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden gewaarborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien. Zo kunnen bibliotheken, vuilophaaldiensten, parkeerdiensten, scholen, banken, sportverenigingen, kerken, et cetera gegevens ophalen en verwerken.

Pilot 2: Grip op keukentafelgesprekken

Binnen het sociaal domein vinden vele keukentafelgesprekken plaats. Daarbij zijn vaak meerdere organisaties betrokken bij zorgverlening aan personen of gezinnen. Onderling weten zij niet altijd of en wanneer er contact is geweest met een persoon of gezin.

In deze pilot zorgen we ervoor dat het moment van een afspraak direct geregistreerd wordt in de Blockchain. Hierdoor kunnen alle betrokkenen zien dat er een afspraak is zonder inhoudelijke informatie te ontsluiten. Hierdoor ontstaat inzage in hulpverleningstrajecten en kan voorkomen worden dat dubbele afspraken gemaakt worden. Deze pilot kan gecombineerd worden met het elektronisch ondertekenen en waarmerken van verslagen van het keukentafelgesprek.

Pilot 3: Burgerzaken zijn van de burger

Het vakgebied Burgerzaken is sterk aan het veranderen. Enerzijds onder druk van de politiek, die streeft naar een kleinere en goedkopere overheid die met minder geld meer moet doen. Anderzijds door de snelle technologische ontwikkelingen. De ambities voor publieke dienstverlening blijven onveranderd: mensgericht, betrouwbaar en efficiënt.

Deze pilot laat zien hoe ambities en technologie verenigd kunnen worden door de burger meer grip te geven op zijn informatie en met wie hij dit wil delen.

In deze pilot worden burgers en ondernemers in staat gesteld om via DigiD bij de gemeente informatie op te vragen. Voorbeelden zijn het Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), de Verklaring omtrent het gedrag (VOG), de Verklaring van in leven zijn, Attestatie de vita en het Bewijs van Nederlanderschap.

Op basis van de door de gemeente gecontroleerde gegevens wordt een unieke code (hash) gemaakt en als QR-code aan de burger gepresenteerd. De burger kan deze code overnemen via de berichtenbox van MijnOverheid, een foto te maken of gewoon te printen.
Het grote verschil met de traditionele verklaringen is dat de QR-code een verificatielink bevat, waarmee iedere ontvanger eenvoudig de authenticiteit van deze “claim” kan controleren. De burger kan nu zelf bepalen met wie hij deze informatie wil delen.