Home | Blockchain

100% betrouwbaar en veilig!


Voor ValidSign en eWaarmerk maken we gebruik van Blockchain­technologie.

Dit doen we bovenal vanwege de betrouwbaarheid die de Blockchain biedt.

De geregistreerde digitale handtekeningen en waarmerken zijn onveranderbaar

en tot in lengte van dagen onafhankelijk verifieerbaar.

Blockchain


 

Zowel ValidSign als eWaarmerk maken gebruik van Blockchain technologie. Van deze technologie wordt vaak gezegd dat deze de potentie heeft om onze samenleving in korte tijd net zo te veranderen als het Internet en Social Media.
Onderaan deze pagina is een video weergegeven met uitleg over Blockchain technologie. Op deze pagina vindt u de meest relevante informatie voor ValidSign en eWaarmerk.

 

Waarom maken wij gebruik van Blockchain technologie?

De geïntegreerde oplossingen Validsign en eWaarmerk maken gebruik van Blockchain technologie. Dit doen we bovenal vanwege de betrouwbaarheid die de Blockchain biedt. Registraties op de Blockchain zijn onveranderbaar: de digitale handtekening en het eWaarmerk zijn dus niet te manipuleren.

De originele documenten en dossiers - die u heeft voorzien van een rechtsgeldige digitale handtekening en het eWaarmerk - blijven in de definitieve vorm binnen uw organisatie en bij degenen met wie u het gedeeld heeft. Iedereen die beschikt over de broninformatie kan op ieder moment en op iedere plek de authenticiteit, integriteit en samenhang valideren.

De registraties in de Blockchain van uw digitale handtekening en uw eWaarmerk bevatten nooit privacygevoelige gegevens en zijn niet te herleiden tot de oorspronkelijke brondocumenten. Er is dan ook in geen enkel geval sprake van risico's op het gebied van beveiliging en/of privacy. Iedereen die beschikt over de broninformatie kan op ieder moment en op iedere plek de authenticiteit, integriteit en samenhang valideren met behulp van het unieke eWaarmerk.

ValidSign en eWaarmerk draaien op alle soorten Blockchain netwerken. De originele informatie (documenten, dossiers en berichten) blijft binnen uw organisatie en bij degenen met wie u het gedeeld heeft. De digitale handtekening en het eWaarmerk worden permanent veilig versleuteld opgeslagen in de Blockchain.