Home | Blockchain

100% betrouwbaar en veilig!

eWaarmerk maakt gebruik van Blockchain­technologie.
Dit doen we bovenal vanwege de betrouwbaarheid die de Blockchain biedt.

De geregistreerde elektronische waarmerken zijn onveranderbaar en tot in lengte van dagen onafhankelijk verifieerbaar.

 

Blockchain


 

eWaarmerk maakt gebruik van Blockchain technologie. Een technologie die het mogelijk maakt om onomstotelijk vast te stellen wanneer een document, door welke organisatie vervaardigd is.
Onderaan deze pagina is een video weergegeven met uitleg over Blockchain technologie. Op deze pagina vindt u de meest relevante informatie voor eWaarmerk.

 

Waarom maken wij gebruik van Blockchain technologie?

Wij maken met eWaarmerk gebruik van Blockchaintechnologie vanwege de betrouwbaarheid die de Blockchain biedt. Registraties op de Blockchain zijn onveranderbaar: het elektronische eWaarmerk is dus niet te manipuleren.

De originele documenten en dossiers - die u heeft voorzien van een rechtsgeldige elektronisch eWaarmerk - blijven in de definitieve vorm binnen uw organisatie en bij degenen met wie u het gedeeld heeft. Iedereen die beschikt over de broninformatie kan op ieder moment en op iedere plek de authenticiteit, integriteit en samenhang valideren.

De registraties in de Blockchain van uw eWaarmerk bevatten nooit privacygevoelige gegevens en zijn niet te herleiden tot de oorspronkelijke brondocumenten. Er is dan ook in geen enkel geval sprake van risico's op het gebied van beveiliging en/of privacy. Iedereen die beschikt over de broninformatie kan op ieder moment en op iedere plek de authenticiteit, integriteit en samenhang valideren met behulp van het unieke eWaarmerk.