eWaarmerk

Waarom eWaarmerk?

Digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig verloren gaan. Het wordt via vele kanalen en hulpmiddelen verspreid en geraadpleegd. Digitale informatie is echter ook gemakkelijk te wijzigen zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. 

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van gemanipuleerde digitale documenten verkeerde besluiten worden genomen.

Hoe werkt eWaarmerk?

De digitale informatie / documentatie wordt voorzien van een 256-bit encryptie waarmerk. Op basis van dit waarmerk is het onmogelijk de oorspronkelijke informatie te achterhalen: het is één richting. 

Het waarmerk (niet het document) wordt 100% veilig opgeslagen op basis van Blockchaintechnologie en kan in geen enkel geval gewijzigd of gemanipuleerd worden.

Op de digitale informatie / documentatie (dit kan ook aanvullend op dossier / zaak-niveau!) wordt een QR code geplaatst.

Wat kan de gebruiker?

De gebruiker kan daarmee te allen tijde vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel. 

Ook als informatie wordt overgedragen of doorgestuurd kan de ontvangende partij de authenticiteit en geldigheid eenvoudig verifiëren.

Op het moment dat de informatie gewijzigd blijkt te zijn ziet de gebruiker onmiddellijk dat de informatie niet in overeenstemming is met het waarmerk.