Home | eWaarmerk

Digitale samenleving - digitaal vertrouwen!


Onze samenleving wordt steeds meer digitaal en organisatie werken steeds meer digitaal.
Dit betekent dat informatie ook steeds vaker digitaal wordt uitgewisseld.
Dit heeft uiteraard veel voordelen.

Digitale informatie is echter ook gemakkelijk te wijzigen (manipuleren) zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar.
De gevolgen kunnen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van onjuiste informatie besluiten worden genomen.

Het is van groot belang dat de verstrekker van digitale informatie kan garanderen


dat de informatie 100% betrouwbaar is en dat de ontvanger dit eenvoudig kan controleren.

eWaarmerk biedt deze zekerheid!

Hoe werkt eWaarmerk©?


eWaarmerk voorziet digitale informatieobjecten (zoals documenten, dossiers, processen en berichten) van een volledig betrouwbare digitale vingerafdruk. Dit digitale eWaarmerk wordt opgeslagen op basis van Blockchaintechnologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden.

Het eWaarmerken van digitale informatie vindt plaats door de informatie te voorzien van een 256-bit Hash-waarmerk (de digitale vingerafdruk). Het eWaarmerk, dus niet het document, wordt 100% veilig opgeslagen op basis van Blockchaintechnologie en kan in geen enkel geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. Het eWaarmerk is nooit terug te leiden tot de bron en de inhoud van de informatie. Er is dan ook in geen enkel geval sprake van risico's op het gebied van beveiliging en/of privacy.

De ontvanger van de informatie kan te allen tijde – via dezelfde Blockchaintechnologie – controleren (valideren) of vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel. Ook als informatie is doorgestuurd of overgedragen kan de ontvangende partij de authenticiteit en geldigheid eenvoudig verifiëren. Op het moment dat de informatie gewijzigd blijkt te zijn ziet de gebruiker onmiddellijk dat de informatie niet in overeenstemming is met het eWaarmerk.

Hoe werkt eOndertekening©?


eOndertekening is onze platformonafhankelijke, gekwalificeerde elektronische handtekening (betrouwbaarheidsniveau 4). Daarmee bent u verzekerd van een eenvoudig in te voeren, 100% betrouwbare en rechtsgeldige handtekening. Met eOndertekening vervangt u eenvoudig de “natte handtekening”. U hoeft dus niet langer af te drukken, te ondertekenen en te scannen, maar u kunt direct elektronisch ondertekenen en versturen. Bovendien is eOndertekening veel voordeliger en minder bewerkelijk dan traditionele digitale handtekeningen. U heeft geen dure certificaten en Hardware Security Module (HSM) nodig die wel nodig zijn bij traditionele elektronische handtekeningen. eOndertekening is net als eWaarmerk gebaseerd op Blockchaintechnologie en biedt u de mogelijkheid om digitale bestanden (onafhankelijk van het bestandsformaat) te ondertekenen met een rechtsgeldige elektronische handtekening. Daarbij wordt een elektronische vingerafdruk (256–bit Hash) gemaakt, die samen met de identificatie van de organisatie (en eventueel bevoegde functionaris) wordt geregistreerd op de Blockchain. De elektronische handtekening wordt automatisch voorzien van een tijdstempel en is dankzij de toegepaste Blockchaintechnologie gegarandeerd onveranderbaar.

 

Enkele voordelen op een rij:

  • Enkelvoudig en meervoudig ondertekenen is mogelijk (afhankelijk van mandaat).
  • Zowel toepasbaar op interne ondertekening als met externe partners.
  • Systeem- en platformonafhankelijk, waardoor het ondertekenen en het verifiëren op ieder moment en op ieder apparaat uitgevoerd kan worden.
  • Volledig automatische ondertekenen is mogelijk als onderdeel van uw proces.
  • Er wordt geen enkele informatie van de getekende documenten op de Blockchain opgeslagen.