Home | Klanten | Commissie Bodemdaling aan de slag met eWaarmerk!

Commissie Bodemdaling aan de slag met eWaarmerk!

24 januari 2019


De Commissie Bodemdaling wil haar documenten en dossiers op zodanige wijze vastleggen dat de definitieve inhoud, vorm, structuur en samenhang onomstotelijk vaststaan en dat dit voor alle belanghebbenden eenvoudig te verifiëren is.

Na afstemming met de provinciaal archivaris heeft de Commissie geoordeeld dat het opslaan van documenten in PDF/a formaat niet volstaat. Met de inzet van eWaarmerk lukt dit wel.

De Commissie Bodemdaling zet eWaarmerk in voor onderstaande digitale informatie:

  • Inkomende en uitgaande correspondentie.
  • Financiële onderbouwingen van de dossiers (spreadsheet in Microsoft Excel).
  • Stukken voor de Commissievergaderingen.
  • Besluiten naar aanleiding van de Commissievergaderingen.
  • Ondertekende verslagen van de Commissievergaderingen.
  • Jaarverslagen van de Commissie Bodemdaling.

Volledig digitaal werken

Net als veel andere organisaties is bij de Commissie Bodemdaling sprake van een hybride situatie: een deel van de informatie staat op papier en een snel in omvang toenemend ander deel is digitaal. Onder meer om redenen van toegankelijkheid en duurzaamheid wil de Commissie toe naar een volledige digitale informatiehuishouding en digitale werkwijze.

Het werken met digitale documenten en dossiers heeft vele voordelen. Een nadeel is echter dat digitale informatie vluchtig is en eenvoudig verloren kan gaan. Daarnaast is digitale informatie ook gemakkelijk te wijzigen zonder dat dit duidelijk is voor de gebruiker. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. Aangezien de informatie via vele kanalen en hulpmiddelen verspreid en geraadpleegd wordt kunnen de gevolgen verstrekkend zijn als blijkt dat op basis van gemanipuleerde informatie besluiten zijn genomen.

100% betrouwbaar met eWaarmerk

Door eWaarmerk in te zetten wordt alle informatie op een zodanige manier gewaarmerkt dat alle belanghebbenden met 100% zekerheid eenvoudig kunnen vaststellen (valideren) dat de digitale informatie betrouwbaar is.

Met eWaarmerk kan de Commissie Bodemdaling digitale informatie (documenten / dossiers / zaken) voorzien van een digitale vingerafdruk: het eWaarmerk. Dit 256-bit encryptie waarmerk (niet het document) wordt opgeslagen op basis van Blockchain technologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. De ontvanger kan te allen tijde via dezelfde Blockchain technologie vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel. Op het moment dat de informatie gewijzigd blijkt te zijn krijgt de gebruiker onmiddellijk de melding dat het waarmerk niet geldig is: de oorspronkelijke informatie is niet in overeenstemming met het waarmerk. Op basis van het waarmerk is het onmogelijk de oorspronkelijke – in veel gevallen vertrouwelijke - informatie te achterhalen.