Home | Klanten | Gemeente Nederweert voert eWaarmerk in.

Gemeente Nederweert voert eWaarmerk in.

28 januari 2019


De gemeente Nederweert heeft in 2018 een uitgebreide pilot gedaan met de inzet van eWaarmerk. Daarbij is een koppeling gerealiseerd tussen het zaaksysteem van Decos Join en eWaarmerk. Op basis van de ervaringen gaat de gemeente Nederweert eWaarmerk in productie nemen voor alle uitgaande stukken.

Gestart met meervoudig aanbesteden

eWaarmerk is in combinatie met Decos Join ingezet voor meervoudige aanbestedingen (> € 40.000). Nederweert gaat in 2019 Onderstaande documenttypes worden van eWaarmerk voorzien:

  • Inkoopformulier
  • Offerteaanvraag
  • Nota van inlichtingen
  • Nota van inlichtingen vragen (voor de nota van inlichtingen) – invulbare MS Excel of invulbare PDF’s
  • Voornemen tot gunning
  • Afwijzingsbrief
  • Definitieve gunningsbrief
  • Contract
  • Prijsinvulformulier (voor de offerteaanvraag) - invulbare MS Excel of invulbare PDF’s