Regiosessies eWaarmerk

Steeds meer correspondentie vanuit de overheid verloopt digitaal. Deze digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden, zonder dat dit duidelijk is voor de ontvanger. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn wanneer beslissingen genomen worden op basis van gemanipuleerde documenten.

Digitaal waarmerken

Voor iedere overheidsinstelling is het nu mogelijk documenten automatisch digitaal duurzaam te ewaarmerken en valideren middels de blockchaintechnologie. Tijdens de Dag van de Digitale Duurzaamheid, waar ruim 200 overheidsorganisaties aanwezig waren, heeft eSpecialisten haar nieuwe initiatief eWaarmerk© geïntroduceerd. De gebruiker en ontvanger kunnen daarmee te allen tijde vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel.

Met eWaarmerk© wordt de mogelijkheid geboden om een digitaal document te voorzien van een digitale vingerafdruk. Dit digitale eWaarmerk© wordt opgeslagen op basis van Blockchain technologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden.

Regionale sessies

eSpecialisten organiseert een viertal middagsessies om u te laten zien hoe eWaarmerk met succes ingevoerd kan worden in uw organisatie. Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Hoe werkt eWaarmerken (uitgebreide demonstratie)?
  2. Reikwijdte van eWaarmerk (laten we burgers ook participeren?)
  3. Documenten en procesborging.
  4. Preservatie als onderdeel van digitale duurzaamheid.
  5. Integratie van eWaarmerk in uw organisatie.
  6. Stappenplan invoering eWaarmerken.

Er zijn al drie regiobijeenkomsten gehouden in Zwolle, Rotterdam en Hoorn. U kunt u zich nog aanmelden voor de regiossessie eWaarmerk in Nijmegen op dinsdag 17 oktober. Alleen medewerkers van overheidsorganisaties kunnen zich kosteloos inschrijven via onderstaand formulier.


Selecteer een regiosessie uit bovenstaande lijst. U kunt ook een afspraak maken voor een sessie in uw organisatie.