Voordelen

De voordelen van eWaarmerk 

 • De authenticiteit van uw informatie en documentatie is 100% gegarandeerd.
 • Er is geen enkele discussie over de geldigheid van uw informatie en documentatie. 
 • Ook bij verspreiding blijft het ewaarmerk intact zolang de informatie ongewijzigd is.
 • De informatie en documentatie kan in uw eigen (overheids)omgeving bewaard blijven en is alleen beschikbaar voor de door u geautoriseerde gebruikers. Alleen het ewaarmerk wordt opgeslagen in de Blockchainomgeving.
 • eWaarmerk werkt niet alleen op op individuele documenten, maar ook op dossier- en zaakniveau. Hierdoor kan ook de volledigheid en samenhang van een dossier gecontroleerd worden.
 • Besluiten die worden genomen (bijvoorbeeld in een zaaksysteem) kunnen van een eWaarmerk worden voorzien, waardoor ook het proces van het tot stand komen van het document is geborgd.
 • De waarmerken kunnen worden geplaatst op het moment van het opslaan van uw informatie en documentatie. Daarnaast is het mogelijk om informatie en documentatie achteraf, batchgewijs te waarmerken.
 • De invoering van eWaarmerk is een belangrijke stap op weg naar digitale duurzaamheid.
 • eWaarmerk is platform- en applicatie onafhankelijk.
 • De invoering van eWaarmerk is eenvoudig en laagdrempelig.
 • De eSpecialisten begeleidt een soepele invoering van eWaarmerk in uw organisatie.
 • Ons kostenmodel is zeer eenvoudig en de investering is waarschijnlijk lager dan u denkt.